Home

กิจกรรมเคารพธงชาติไทบ

นำโดยนายอำนาจ บุญเติม คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม

previous arrow
next arrow
Slider

Link web

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการแก้ไขผลก
วันที่ 13 สิงหาคม 25

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ถวายพระพร “สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.นำโดย นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ได้มอบหมายให้
นางประยงค์ สินพูน นางพิมพ์ลภัส ทิพโขติ และนายภนุวัฒน์  สุดาชม ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ITA Online สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีประธานในพิธีเปิด คือนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 
และนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.22 เป็นผู้กล่าวรายงาน

แกลอรีภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนสุจริต

ถวายพระพร พระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสออนไลน์ ITA

รวม Ebook จากสพฐ.

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน