IMG_7858
LINE_ALBUM_เกียรติบัตรศิลปนร70ห้องเรียนก่อนปรับป_2
Emglish Camp
LINE_ALBUM_เกียรติบัตรศิลปนร70ห้องเรียนก่อนปรับป_15
ทริปรวมพลังต้นกล้า

งานรวมพลังต้นกล้า "กล้าความดี ด้วยพลังบวร"

LINE_ALBUM_ทริปรวมพลังต้นกล้า_๒๓๐๑๑๘_0
400x200-01
2022-05-20_10-17-18
previous arrow
next arrow

นายวินิจ พลธะรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บทความ/ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรม แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสต้อนรับ นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ถวายพระพร “สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.นำโดย นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ได้มอบหมายให้
นางประยงค์ สินพูน นางพิมพ์ลภัส ทิพโขติ และนายภนุวัฒน์  สุดาชม ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ITA Online สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีประธานในพิธีเปิด คือนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 
และนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.22 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา จาก สพม.นครพนม

 

แกลอรีภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนสุจริต

ถวายพระพร พระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสออนไลน์ ITA

E-Service สพม.มุกดาหาร

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน