banner10
400x200-01
Info 4 - TIMELINE
2022-05-20_10-17-18
previous arrow
next arrow

นายวินิจ พลธะรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรม แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสต้อนรับ นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ถวายพระพร “สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.นำโดย นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ได้มอบหมายให้
นางประยงค์ สินพูน นางพิมพ์ลภัส ทิพโขติ และนายภนุวัฒน์  สุดาชม ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ITA Online สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีประธานในพิธีเปิด คือนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 
และนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.22 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา จาก สพม.นครพนม

 

แกลอรีภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนสุจริต

ถวายพระพร พระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสออนไลน์ ITA

E-Service สพม.มุกดาหาร

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน