พิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

            นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2565 อย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความภาคภูมิใจ ครู กล่าวให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษามีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึกจากทาง รร. ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแคผู้ที่สำเร็จการศึกษาและคณะครู แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้นเพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษามีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วน้ำเงินฟ้า สีแห่งสถานบันเดียวกันนี้