ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรม Share with Love 2023 "จากรักสู่รัก วาเลนไทน์ สู่มาฆบูชา" ซีซั่น 2

      นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม จำนวน ๓ ท่าน แกนนำและสมาชิกชมรมต้นกล้า
เมืองมุกวิทยาคม จำนวน 45 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ทีม ได้จัดกิจกรรม Share with Love 2023 “จากรักสู่รัก วาเลนไทน์ สู่มาฆบูชา” ซีซั่น 2 โดยการเยี่ยมแบ่งปันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้เปราะบางทางสังคม จำนวน 3 ราย เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด ณ หมู่บ้านคำเขือง หมู่บ้านพรานอ้น(ภูน้อย) และหมู่บ้านหนองแต้ พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ และทำความสะอาดศาสนสถาน โดยการกวาดศาลา  ณ วัดอัมพวัน วัดบ้านหนองแต้ และ วัดป่าภูเวียง
ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของ เครือข่ายเพื่อนฯ_คุณธรรม และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร