กิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี เมืองมุกวิทยาคม

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 – โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมนำโดยนายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ
รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ประจำปี 2566
ครบรอบ 28 ปี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนในการปูกระเบื้องลานเอนกประสงค์ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและศิริมงคลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด