ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ผอ.เพ็ญศรี

นางเพ็ญศรี รูปขจร

4 พฤษภาคม 2534 - 30 เมษายน พ.ศ.2535

ผอ.ยงยุทธ

นายยงยุทธ สายคง

1 พฤษภาคม 2535 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

ผอ.เลอศักดิ์

นายเลอศักดิ์ จันทร์เต็ม

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545

ผอ.สุรพงษ์

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์

26 กันยายน พ.ศ.2545 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

ผอ.ชาตรี

นายชาตรี ประดุจชนม์

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2551

ผอ.วรวิทย์

นายวรวิทย์ เมืองโคตร

21 สิงหาคม พ.ศ.2551 - 30 กันยายน พ.ศ.2559

ผอ.บุญเลี่ยม

นายบุญเลี่่ยม บุญศรี

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 - 3 ธันวาคม พ.ศ.2562

ผอ.อำนาจ

นายกาญจน์ธนัฐ์ เติมเกษมศาสน์

3 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

unnamed

นายวินิจ พลธะรัตน์

12 ตุลาคม พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน