โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม บูรณาการกิจกรรมทัศนศึกษานแกสถานที่

    นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม บูรณาการทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเข้าชมหอโหวด 101  จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ