ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรม Share with Love 2023 "จากรักสู่รัก วาเลนไทน์ สู่มาฆบูชา"

นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม จำนวน ๓ ท่าน แกนนำและสมาชิกชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม จำนวน ๓๒ คน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ทีม ได้จัดกิจกรรม Share with Love 2023 “จากรักสู่รัก วาเลนไทน์ สู่มาฆบูชา” โดยการเยี่ยมแบ่งปันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้เปราะบางทางสังคม จำนวน ๒๕ ราย เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด ณ หมู่บ้านคำอาฮวน หมู่บ้านพรานอ้น และหมู่บ้านคำเม็ก พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ และทำความสะอาดศาสนสถาน โดยการกวาดศาลา กวาดใบไม้บริเวณลานวัด และล้างห้องน้ำ ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส วัดป่าศรีชมชื่น และวัดบ้านคำเม็ก
ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของ เครือข่ายเพื่อนฯ_คุณธรรม และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร