ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม รับมอบถุงยังชีพ จากนายกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 – ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคมโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมนำโดยนายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด จากนายกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้เปราะบางทางสังคม ในกิจกรรม Share With Love 2023 จากรักสู่รัก จากวาเลนไทน์สู่มาฆบูชา ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยเครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย