กิจกรรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำ CPR

 10 ม.ค.2566 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โดยนายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะวิทยากรจาก #สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร #มูลนิธิการกุศลมุกดาหารเต็กก่าจีหมกเกาะ จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำ CPR

* 📸 Sirasak,KruPaully
ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก>> https://photos.app.goo.gl/SdDHj5Cxgp1NyVWc7