การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[embeddoc url=”http://site.mmw.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/O36.pdf” viewer=”browser”]