ประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศและเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดย นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู พบปะผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษา การคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน