วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ถวายพระพร “สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.นำโดย นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน